פיתוח מנהלים

גיוס ומיון עובדים

"צוות טוב הוא כלל ראשון ביציאה למערכה".

מיון וגיוס עובדים הינה אחת המיומנות ניהול היותר חשובות ומורכבות אשר נדרשות ממנהל. מיומנות הגיוס והמיון מאפשרת בניית צוות מתאים לביצוע המשימות בצורה הטובה ביותר. בתהליך הגיוס והמיון נדרשות מיומנויות של הגדרת הצורך הארגוני, הגדרת התפקיד, התאמה בין בעל התפקיד למנהלו מבחינת אופי ועוד. למען האמת, תהליך הגיוס אינו מסתיים בבחירת המועמד אלא ממשיך לאורך כל זמן ניהול הצוות תוך אבחון התאמת יכולותיהם לצרכי המערכת הגלויים והסמויים כאחד.

אופן ניהול ראיון העבודה הינו מרכיב קריטי וחשוב ביכולתנו לגייס כח אדם איכותי שיישאר עמנו לאורך זמן. זמן ההשקעה בקליטת עובד לארגון והכשרתו דורשים מאיתנו כמובן משאבים רבים, ולכן חשוב לנהל תהליך ראיון אפקטיבי. ראיון אפקטיבי מבוסס על מיומנויות תשאול ויכולת הקשבה למסרים הגלויים והסמויים אותם מעביר המרואיין. חשוב להגיע מוכנים לראיון עם בנק של שאלות אותם נרצה לשאול בזמן הראיון, כל זאת כמובן על בסיס המיומנויות שנדרשות מהמועמד. חשוב לשלב בראיון שאלות אשר יבחנו את יכולת קליטת העובד לתוך המחלקה אליה צפוי להיקלט.
לאחר תהליך המיון מתחיל תהליך של קליטת העובד החדש – וגם כאן נדרשת שימת לב לא מעטה.
בדיוק כמו שרושם ראשוני משפיע עלינו בבחירת העובד, כך הרושם הראשוני שאנו יוצרים בארגון משפיע על אופן פעילותו בהמשך. אופן קליטת העובד משקפת את התרבות הארגונית של הארגון / מחלקה אותו אתם מנהלים. על כן ישנה חשיבות גבוהה לתכנון תהליך הקליטה – כך שיהיה אפקטיבי הן עבור העובד והן עבור הארגון.