ייעוץ ארגוני

תהליכי עבודה

יום שלישי, מרץ 23, 2010 @ 12:03 AM Author: webmaster

הננו מאמינים כי תהליכי ייעוץ ארגוני אפקטיביים אמורים לייצר שפה ארגונית אחרת, ולשם כך איננו מתמקדים בתהליכי הייעוץ במיומנויות בלבד, אלא גם ביצירת תהליכי עבודה חדשים ומוגדרים על פיהם יוכל הארגון לפעול לאורך זמן ולייצר שפה אחידה בין עובדיו.
הגדרת תהליכי עבודה בארגון דורשת הכרות מעמיקה עם המערכת והבנת המרכיבים השונים המשפיעים עליה, כגון – אופי השירות ללקוח, מאפייני הלקוחות השונים, ממשקים בין המחלקות, יעדי הארגון ועוד.
תהליכי עבודה נכונים הינם בסיס ליצירת אפקטיביות ארגונית במידה ומנהלים אותם ומבצעים מעקב ובקרה על יישומם בפועל, ובכך אנו מתמקדים בפרק הניהול.