פיתוח מנהלים

ליווי אישי למנהלים

ליווי אישי למנהלים מהווה חלון זמן לחשיבה ומראה לדרך בה הולך המנהל. כאשר אנו מבצעים תהליכי ליווי אישי אנו מתמקדים בראש ובראשונה ביעדים ובמטרות אליהם צועד המנהל בפן המקצועי והאישי. המוטיבציה לעשייה נובעת בראש ובראשונה מאותם יעדים ומטרות ומידת ההזדהות איתם. כל עוד אין חיבור אליהם, העשייה איננה אפקטיבית דיה, ומשהו יחסר.
בתהליכי ליווי אישי הננו מאפשרים למנהל להבין את מפת הדרכים בה צועד ולבחור את הנתיב הנכון לו באופן מודע. רק לאחר בירור נושאים אלו, הננו יכולים לפתח מיומנויות ולספק כלים אשר יאפשרו לו לצעוד בנתיב בהצלחה.