קוראים ניהול ומנהיגות

ניהול ישיבות צוות

ישיבות צוות הינו זמן ניהולי קריטי אשר בו מועברים מסרים חשובים ורבים על ידי המנהל.
ישיבת הצוות הינה אחד מהמקומות בהם ניתן לראות בבירור את הסגנון הניהולי של המנהל. שאל עצמך – האם הישיבות מבוטלות חדשות לבקרים? האם הישיבות מתחילות ומסתיימות בזמן? כמה זמן הנך מדבר וכמה זמן הצוות? האם ישנו תכנון מעמיק לפני הישיבה? האם הזמן בישיבה מנוצל בקפידה? האם ישנו מעקב ובקרה על יישום תובנות מישיבה לישיבה?
סגנון ניהולי ניתן לשנות גם דרך עבודה על מיומנויות חשובות אלו לניהול ישיבות.