פיתוח מנהלים

ניהול עובדים – חניכה ומשוב

"כדי לדעת מה אנשים באמת חושבים, שים לב למה שהם עושים, ולאו דווקא למה שהם אומרים".

(רנה דקארט)

אחת מהמיומנויות החשובות בניהול עובדים הינה חניכת הצוות. אומנם מדובר בפעילות הנעשית באופן יום יומי ובשוטף ומרבית המנהלים יאמרו כי מבצעים זאת כל הזמן, אך השאלה החשובה היא ה – "איך?". כיצד מועבר המסר ביני לבין העובד, והאם אני רק מעביר את הידע או גם מוודא ומעצים תוך כדי. חניכה אפקטיבית על ידי המנהל תייצר את ההבדל בין להניע את הצוות לעשייה לבין למנוע מהצוות לפעול.

מעורבות המנהל ויכולתו להעביר מידע הינם חשובים, אך אופן העברת המידע תייצר את ההבדל בין חניכת העובד ל"חניקתו" ב OVER חניכה ופידבקים שאינו יכול לעקל. משוב אפקטיבי יוביל לצמיחה, בעוד משוב אשר מתבצע באופן שאינו מעצים יכול להוביל להתדרדרות העובד באופן בו גם עוצמותיו הברורות ביותר ינוטרלו.

ב"שאיה" אנו מאמינים בחיפוש תמידי אחר נקודות העוצמה העיקריות של העובד, ושימת זרקור עליהן. באמצעות מאזן חיובי בשיחות משוב נוכל לייצר מוטיבציה ולאפשר לעובד לפעול מתוך אזור בטוח ומוגן. שם גם תתאפשר צמיחה ולמידה משמעותית.