פורום עמיתים

פורום עמיתים הוא קבוצת המנהלת מפגשים קבועים לצורך למידה והתפתחות משותפים. בד"כ הפורום מתכנס סביב זהות משותפת כלשהי. יכולים להיות פורומים למנהלים, עסקים מאותו התחום, עצמאיים, משפחות, ועוד.

מטרת הפורום הינה דיון משותף על דילמות ואתגרים משותפים, תוך מינוף 'חוכמת ההמונים' הנוכחת בחדר. המנחה של הפורום מאפשר באמצעות מתודה מסודרת ומובנית היטב ליצור אינטימיות בין המשתתפים באופן שיאפשר פתיחות ולמידה סביב אתגרים המעסיקים את המשתתפים.

מנסיוננו פורום המנוהל בצורה אפקטיבית מוביל לבסיס איתן עבור המשתתפים להמשך צמיחתם, מייצר מקום בטוח ומוגן בהם יכולים להציף את החששות, הדילמות והאתגרים המלווים אותם בדרכם. פעמים רבות בסוף המפגשים הללו אנו שומעים את המשתתפים מציינים כי המפגשים מפיגים את תחושת הלבדות, ומאפשר למידה עמוקה ומהירה מנסיון אחרים, כל זאת לעומת הדרכות בהם פעמים רבות הנטייה היא להתמקד בהעברת מסר ופחות בהקשבה למשתתפים עצמם – שהרי שם נמצא מרכז הידע והחוכמה.

הננו מקיימים פורומים למנכ"לים, מנהלי דרגי ביניים, קבוצות עבודה מאותן שכבות ניהול בארגון, פורומים של עובדים מקצועיים ועוד.

לפרטים נוספים מוזמנים להרים טלפון, ולשוחח 054-4327181