פיתוח מנהלים

קורס ניהול

קורסי ניהול מהווים אמצעי להעלאת המודעות לנושאי ניהול ומנהיגות ואופן השפעתם על תוצאות בשטח. פעמים רבות בקורסי ניהול הננו נחשפים לקבוצות מנהלים אשר פועלים שנים רבות בארגון, אך לא הקצו מספיק זמן חשיבה על סגנונם האישי בהובלת הצוות וניהול האנשים. בקורסי ניהול הננו מתמקדים בפיתוח המנהיגות וצמיחתו האישית של המנהל, שכן, רק דרך צמיחה אישית ומודעות לדרכיי הנני יכול להצמיח את הצוות שלי.
בהדרכות לפיתוח מנהלים הננו מאפשרים שיח בין עמיתים לעבודה ופתרון דילמות משותפות תוך הבנת הרקע המקצועי בו פועל המנהל. הננו מאמינים כי קורסי פיתוח מנהלים צריכים להתקיים בתוך המסגרת הארגונית ולא מחוצה לה, ולהתבסס על דוגמאות ספציפיות מהשטח עמו מתמודד המנהל.
הדרכות אלו עוסקות בראש ובראשונה בהבנת מהות תפקידי בארגון והציפיות השונות ממני, ואף  יותר מכך – מה אני מצפה ושואף מעצמי כמנהל. במילים אחרות, אנו עוסקים בחזון האישי תוך אמונה שזה המקום בו יוצרים את המציאות.
לאחר הבנה מלאה של מקום המנהל במערכת ומשמעויות מיקומו, נוכל להבחין גם בפערים הקיימים ביישום והקשיים המרכזיים בתפקודי כמנהל אפקטיבי.