ייעוץ ארגונינושאים עבור התגית ‘ליווי מרכזי שרות’

ליווי מרכזי שירות

יום שלישי, מרץ 23, 2010 @ 12:03 AM Author: webmaster

"הרוצה להיות בר מזל חייב להשתנות עם הזמנים".
(ניקולו מקיאוולי)

כיום מבינים מוסכים רבים כי עליהם להתפתח עם דרישות הלקוח והשוק – ולעבור למבנה ארגוני מחודש הנקרא "מרכז שירות". מעבר זה כולל בחובו שינוי בניראות, תהליכי עבודה, כח אדם ועוד. לצורך כך, הננו מלווים תהליך אשר באמצעותו נשפר מספר פרמטרים עיקריים וחשובים בהתנהלות מרכז השירות.
הפרמטרים נבחרים לאחר אבחון במוסך הנעשה באמצעות שיחות אישיות עם ההנהלה, העובדים ותצפיות על ההתנהלות השוטפת במוסך.

חלק מהנושאים בהם נדרשת פעמים רבות עבודה לצורך ביצוע השינוי:

  • מבנה ארגוני – הגדרת תפקידים ותחומי אחריות
    מנהל מרכז שירות, מנהל עבודה, יועץ שירות, מנהל מחסן וכו'.
  • הקניית מיומנויות לניהול מרכז השירות – הבנת תפקיד מנהל מרכז השירות, פיתוח מיומנויות חניכה ומתן משוב לעובדים, הקניית מיומנויות לניהול ישיבות צוות, אופן ביצוע ראיונות לעובדים חדשים, תוכנית לקליטת עובד חדש ועוד.
  • הגדרת תהליכי עבודה וגיבוש תהליכי מתן שירות בהתאם למאפייני מרכז השירות – מספר כניסות, מיומנויות כוח האדם וכיוצ'.
  • הטמעת תפקיד יועץ השירות כדמות דומיננטית בניהול קשר שירותי ומכירתי מול לקוחות מרכז השירות. יועץ השירות מהווה מענה לכלל צורכי הלקוח – ובכך מצמצם פעמים רבות את הסבירות לחוסר שביעות רצון הלקוח, ובמקביל מעלה את הסבירות לקבלת אישור על עבודה או מכירות תוספתיות המזוהות על ידי צוות העובדים או היועץ עצמו.
  • קניית מיומנויות למתן שירות איכותי באמצעות הדרכות או עבודה אישית עם בעלי התפקידים הרלוונטיים.
  • הקניית כלים להעלאת רווחיות במרכז השירות באמצעים שונים כגון – פעילויות שיווקיות, שיפור מיומנויות מכירה של מנהל עבודה ויועץ שירות ועוד.
לא ניתן להגיב לדף זה