פיתוח מיומנויות ותהליכי מכירה

שירות יוזם

סיטואציות שונות בשירות מאפשרות לנו הזדמנויות רבות להרחבת סל המוצרים והשירותים של לקוחותינו. הבסיס לשירות יוזם, הוא כשמו כן הוא – שירות. לא ניתן ללמד מכירות בענף השירות מבלי לבדוק את רמת שביעות רצון הלקוחות ויכולת נציגי השירות לייצר קשר אפקטיבי עמם. לאחר הנחת היסודות השירותיים ותהליכי עבודה נכונים המבוססים על מיומנויות רלוונטיות, הננו יכולים לעבור לשלב ההעמקה במיומנויות השירות היוזם.
נציגי השירות והמכירה שלנו לעיתים מייצרים קשר אפקטיבי ונכון עם לקוחותינו תוך שניות, אך לא משכילים למנף את הקשר לצורך מכירה משלימה והצעת מוצרים ומבצעים קיימים.
בהדרכת מכירות של נותני שירות הננו עובדים על נושאים אלו אשר מצד אחד מדגישים את חשיבות היוזמה אל מול הלקוח ומצד שני מקנים את המיומנויות כיצד לבצע זאת.
תהליכים אלו מייצרים העלאה מיידית ברווחיות הארגון ויכולת שליטה במיקוד המוצרים הנמכרים.